مرور برچسب

جوجه

نحوه انتخاب دستگاه جوجه کشی خانگی و صنعتی

دستگاه جوجه کشی در واقع یک محیط ایزوله است که از لحاظ کیفیت و دما شبیه به بدن مرغ است. به همین دلیل اگر درون آن تخم مرغ نطفه دار قرار گیرد، در مدت زمان استاندارد جوجه مورد نظر تولید می شود. تولید جوجه بدون استفاده از مرغ دارای سابقه ای چند…